Cách login để xem video trong các bộ Giáo trình cắt may

Bước 1: Bấm vào hình từng video để ra cửa sổ login

Bước 2: Pass chung cho tất cả các học viên là 123456. Học viên sử dụng email đã đăng kí tham gia khoá học để làm login ID.

Bước 3: Nhấn Sign In & Watch.

Chú ý số lượt mở của các video. Với mỗi lượt mở, học viên có thể login để mở video xem lại nhiều lần. Hết lượt vui lòng nhắn địa chỉ email và số email cần mở, lớp sẽ hỗ trợ thêm lượt.

Bước 4: Chọn chế độ 1080p để xem video được rõ nét nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *