BLR HN 2/2019 Chiều thứ 7


 • Một buổi duy nhất
  23/02/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Cắt và máy hoàn thiện

Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. 0301000340996. Ctk: Mai Quynh Anh. . Chi nhánh Hoàn Kiếm. Học phí đã bao gồm phụ liệu để hoàn thành 1 túi hoàn chỉnh kích cỡ ~ 30 x (more…)

Tote HN 2/2019 Chiều Chủ Nhật


 • Một buổi duy nhất
  24/02/2019
  2:30 PM - 5:00 PM
  - Cắt và máy hoàn thiện

Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. 0301000340996. Ctk: Mai Quynh Anh. . Chi nhánh Hoàn Kiếm. Học phí đã bao gồm phụ liệu để hoàn thành 1 túi Tote hoàn chỉnh kích cỡ ~ (more…)

Tote SG 3/2019 Sáng thứ 3


 • Một buổi duy nhất
  19/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Cắt và máy hoàn thiện

Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. 0301000340996. Ctk: Mai Quynh Anh. . Chi nhánh Hoàn Kiếm. Học phí đã bao gồm phụ liệu để hoàn thành 1 túi Tote hoàn chỉnh kích cỡ ~ (more…)

Tote SG 3/2019 Tối thứ 3


 • Một buổi duy nhất
  19/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Cắt và máy hoàn thiện

Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. 0301000340996. Ctk: Mai Quynh Anh. . Chi nhánh Hoàn Kiếm. Học phí đã bao gồm phụ liệu để hoàn thành 1 túi Tote hoàn chỉnh kích cỡ ~ (more…)

BLR SG 3/2019 Sáng thứ 5


 • Một buổi duy nhất
  21/03/2019
  9:30 AM - 12:00 PM
  - Cắt và máy hoàn thiện

Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. 0301000340996. Ctk: Mai Quynh Anh. . Chi nhánh Hoàn Kiếm. Học phí đã bao gồm phụ liệu để hoàn thành 1 túi hoàn chỉnh kích cỡ ~ 30 x (more…)

BLR SG 3/2019 Tối thứ 5


 • Một buổi duy nhất
  21/03/2019
  6:00 PM - 8:30 PM
  - Cắt và máy hoàn thiện

Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. 0301000340996. Ctk: Mai Quynh Anh. . Chi nhánh Hoàn Kiếm. Học phí đã bao gồm phụ liệu để hoàn thành 1 túi hoàn chỉnh kích cỡ ~ 30 x (more…)