MCB HN 10/2018 Chiều Chủ Nhật

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 10
  16/12/2018
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành cổ hai ve

https://www.youtube.com/watch?v=E20lPpgqlPE MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, (more…)

MCB HN 12/2018 Chiều Chủ Nhật

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 3
  16/12/2018
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành quần chun, quần váy
 • Buổi 4
  23/12/2018
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành váy có cạp tra khóa
 • Buổi 5
  06/01/2019
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  13/01/2019
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  20/01/2019
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  27/01/2019
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  17/02/2019
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành măng sét và thép tay áo. Hướng dẫn cổ tàu nằm.
 • Buổi 10
  24/02/2019
  2:30 pm - 5:00 pm
  - Thực hành cổ hai ve

https://www.youtube.com/watch?v=E20lPpgqlPE MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu cơ bản phổ biến. Học viên sau khóa học có thể hoàn toàn làm chủ các loại áo váy có cổ và không cổ, từ đó hiểu cách biến tấu để tự mình sáng tạo những trang phục đáng yêu, (more…)

MCB HN 12/2018 Sáng thứ 2 – 4 – 6

Event Phone: 0911442489


 • Buổi 5
  17/12/2018
  9:30 am - 12:00 pm
  - Thực hành váy ráp thân 7 mảnh
 • Buổi 6
  19/12/2018
  9:30 am - 12:00 pm
  - Lý thuyết chung các loại cổ áo (lá sen, sơ mi, cổ tàu và hai ve)
 • Buổi 7
  21/12/2018
  9:30 am - 12:00 pm
  - Thực hành cổ lá sen
 • Buổi 8
  26/12/2018
  9:30 am - 12:00 pm
  - Thực hành cổ sơ mi
 • Buổi 9
  28/12/2018
  9:30 am - 12:00 pm
  - Thực hành măng sét và thép tay áo. Hướng dẫn cổ tàu nằm.
 • Buổi 10
  02/01/2019
  9:30 am - 12:00 pm
  - Thực hành cổ hai ve

https://www.youtube.com/watch?v=E20lPpgqlPE Thông tin tài khoản thanh toán học phí:  BIDV. 12210001519145. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Hà Thành. Sacombank. 060119786463. Ctk: Mai Quynh Anh. Chi nhánh Bến Thành.  Vietcombank. Ctk: Mai Quynh Anh. Stk: 0301000340996. Chi nhánh Hoàn Kiếm. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Giáo trình cung cấp phần lớn kiến thức cho các mẫu (more…)