Hướng dẫn đăng kí khoá học

Hướng dẫn đăng kí khoá học Mei Sewcial House   Bước 1: Chọn số lượng đăng kí cho khoá học. Bước 2: Bấm REGISTER để tiếp tục đăng kí.   Bước 3: Điền đầ đủ thông tin cá nhân vào các ô trống. Bước 4: Nhấn PROCEED để tiếp tục thủ tục đăng kí   … Continue reading Hướng dẫn đăng kí khoá học